มาแล้ว! โปรโมชั่นใหม่สำหรับผู้กักตัว (SQ/ASQ)

1,129 บาท (16วัน)
ราคารวมประกันตัวเครื่อง 1,529 บาท

มาแล้ว! โปรโมชั่นใช้งานระยะยาว

โปรโมชั่นสามเดือน (90 วัน) 4,099 บาท
* รวมค่าประกัน 5,599 บาท
โปรโมชั่นรายปี (365 วัน) 15,000 บาท
* รวมค่าประกัน 20,000 บาท
Muaythai WiFi(For Home) ตัวอย่างการใช้จริง
Muaythai WiFi(For Home)
ตัวอย่างการใช้จริง