โปรโมชั่นใหม่! ราคาพิเศษสำหรับผู้กักตัวทั้ง SQ/ASQ

899 บาท (10 วัน)

มาแล้ว! โปรโมชั่นใช้งานระยะยาว

โปรโมชั่นสามเดือน (90 วัน) 4,099 บาท
* รวมค่าประกัน 5,599 บาท
โปรโมชั่นรายปี (365 วัน) 15,000 บาท
* รวมค่าประกัน 20,000 บาท
Muaythai WiFi(For Home) ตัวอย่างการใช้จริง
Muaythai WiFi(For Home)
ตัวอย่างการใช้จริง