วิธีการสมัครใช้บริการเช่า 4G Pocket WiFi

วิธีการสมัครใช้บริการ

※สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป จะต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
※สำหรับลูกค้านิติบุคคล สามารถชำระค่าบริการภายหลังได้

STEP1 การสมัครใช้บริการก่อนเดินทาง

กรอกใบสมัคร
 ส่งใบสมัครจากเว็บไซต์หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน

ยืนยันการสมัคร
  อีเมล์ยืนยันจะถูกส่งไปที่อีเมล์ของคุณ หากไม่มีอีเมล์ยืนยันส่งไปถึงหรือมีข้อผิดพลาดในใบสมัคร กรุณาติดต่อบริษัททันที

 ※ในบางกรณี เช่น Yahoo หรือ Gmail อีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติอาจถูกเก็บไว้ในอีเมล์ขยะ กรุณาตรวจสอบกล่องอีเมล์ขยะด้วย

STEP2 วิธีการชำระเงินก่อนเดินทาง

※การออกใบเสร็จรับเงินและการตัดบัตรเครดิตอาจมีการล่าช้าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้งาน สาเหตุจากการอัพเดตปริมาณข้อมูลที่ใช้

ลูกค้าที่มีความประสงค์รับหรือคืนสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการในการจัดส่งสินค้า เพิ่มเติม
- กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวด้วยตนเอง

ชำระเป็นเงินสด ลูกค้านิติบุคคล
ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระค่าบริการภายหลังได้
สามารถชำระโดยเงินสดกับทางพนักงานเมื่อได้รับของเรียบร้อย
※สำหรับบริษัทนิติบุคคลในรูปแบบทำสัญญา กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนานามบัตรหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆให้กับทางบริษัทล่วงหน้า
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

ลูกค้าบุคคลทั่วไป
สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปรบกวนชำระค่าบริการล่วงหน้า
สามารถชำระโดยเงินสดกับทางพนักงานเมื่อได้รับของเรียบร้อย
※สำหรับบุคคลทั่วไปในรูปแบบทำสัญญา กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆให้กับทางบริษัทล่วงหน้า
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้
ชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร ลูกค้านิติบุคคล
ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระค่าบริการภายหลังได้
กรุณาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุข้างล่างนี้
เมื่อทำการโอนเรียบร้อยกรูณาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินทางFAXหรืออีเมล์เพื่อยืนยันการชำระ
(ขออภัยในความไม่สะดวกทางบริษัทแนะนำการชำระโดยเงินสดเมื่อทำการจัดส่งสินค้า)
กำหนดการชำระคือ14วันหลังจากออกใบแจ้งหนี้
※สำหรับบริษัทนิติบุคคลในรูปแบบทำสัญญา กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนานามบัตรหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆให้กับทางบริษัทล่วงหน้า
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

ลูกค้าบุคคลทั่วไป
สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปรบกวนชำระค่าบริการล่วงหน้า
กรุณาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุข้างล่างนี้ก่อนการรับสินค้า
เมื่อทำการโอนเรียบร้อยกรูณาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินทางFAX หรืออีเมล์เพื่อยืนยันการชำระ
(ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทแนะนำการชำระโดยเงินสดหรือบัตรเครดิตเมื่อทำการจัดส่งสินค้า)
สำหรับบุคคลทั่วไปในรูปแบบทำสัญญา กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารข้อมูลอื่นๆให้กับทางบริษัทล่วงหน้า
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

ข้อมูลบัญชีธนาคาร:
A/C Name : BANGKOK SAMURAI CO.,LTD.
Bank : Thanachanrt Bank Public Co.,Ltd.
Branch : Charn Issara Tower(Rama IV)Branch
A/C : Saving 205-6-01702-3
ชำระผ่านบัตรเครดิต ชำระผ่านบัตรเครดิต
บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ ได้แก่ VISA, MASTER, JCB, American Express, Diners Club.

STEP3 การรับเครื่องก่อนเดินทาง

สถานที่จัดส่งและรับคืนเครื่อง รายละเอียด สมัครภายใน
สนามบินสุวรรณภูมิ
(ชั้น 4)
บูธของบริษัทเราอยู่ที่ชั้น 4 ตรงประตู 7 (ด้านซ้ายมือ)
เปิดบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับและคืนสินค้า
※ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากชั้น 4 เป็นชั้นที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกจึงเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่ทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินล่วงหน้าเท่านั้น


เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับสนามบิน: 094-794-7722
Airport booth
Airport booth
Airport booth map
Airport booth map
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
สนามบิน ดอนเมือง
(อาคาร Terminal 1 ชั้น 1)
สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับและคืนสินค้าที่สนามบินดอนเมือง
สามารถรับสินค้าได้ที่ ร้าน Noi Mobile
ตรงกับประตู 6 ติดกับร้าน Starbucks Coffee


เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชม.
หมายเลขโทรศัพท์ 06-4114-3060
donmueang Airport
Noi Mobile
donmueang Airport map
Noi Mobile map
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม เคาเตอร์ให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม
ตั้งอยู่บริเวณชั้น G โซน Tourist Lounge หมายเลขบูธ EG-18


เปิดให้บริการตั้งแต่ 11:00 - 20:00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 096-843-7873
Emporium
Emporium map
Emporium map
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
สถานที่ที่กำหนดในเขตกรุงเทพ พนักงานของบริษัทให้บริการจัดส่งและรับคืนเครื่อง ภายในเขตกรุงเทพที่กำหนด
※กรุณาสอบถามพื้นที่ที่สามารถให้บริการ

(บริการตลอด 365 วัน ตั้งแต่ 11:00~18:00 น.)
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
สนามบินเชียงใหม่ สามารถรับและคืนเครื่องได้ที่ร้าน Noi Mobile
อยู่ฝั่งประตูผู้โดยสารขาออกชั้น 1 ประตู 2 ฝั่งภายในประเทศ

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 23.00 น.
TEL:062-310 2506
Chiangmai Airport
Chiangmai Airport
สาขาเชียงใหม่ <โครงการ> Star Avenue 3 Viva Terrace
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

<เวลาทำการ>บริการตลอด 365 วัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 19:00 น.
<TEL>เบอร์มือถือ:094-609-1666/ 099-140-9900
Chiangmai branch
Chiangmai branch map
Chiangmai branch map

※สำหรับท่านที่ต้องการรับสินค้า ณ วันเดินทาง กรุณาโทรติดต่อสอบถาม TEL:02-491-0000

สนามบินสุวรรณภูมิ
(ชั้น 4)
รายละเอียด
บูธของบริษัทเราอยู่ที่ชั้น 4 ตรงประตู 7 (ด้านซ้ายมือ)
เปิดบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับและคืนสินค้า
※ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากชั้น 4 เป็นชั้นที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกจึงเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่ทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินล่วงหน้าเท่านั้น


เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำหรับสนามบิน: 094-794-7722
Airport booth

Airport booth

Airport booth map

Airport booth map

สมัครภายใน
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม
รายละเอียด
เคาเตอร์ให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม
ตั้งอยู่บริเวณชั้น G โซน Tourist Lounge หมายเลขบูธ EG-18


เปิดให้บริการตั้งแต่ 11:00 - 20:00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 096-843-7873
emporium map

emporium map

สมัครภายใน
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
สนามบิน ดอนเมือง
(อาคาร Terminal 1 ชั้น 1)
รายละเอียด
สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับและคืนสินค้าที่สนามบินดอนเมือง
สามารถรับสินค้าได้ที่ ร้าน Noi Mobile
ตรงกับประตู 6 ติดกับร้านกาแฟอเมซอน


เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชม.
หมายเลขโทรศัพท์ 06-4114-3060

donmueang Airport

Donmueang Airport

donmueang Airport map

Donmueang Airport

สมัครภายใน
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
สถานที่ที่กำหนดในเขตกรุงเทพ
รายละเอียด
พนักงานของบริษัทให้บริการจัดส่งและรับคืนเครื่อง ภายในเขตกรุงเทพที่กำหนด
※กรุณาสอบถามพื้นที่ที่สามารถให้บริการ

(บริการตลอด 365 วัน ตั้งแต่ 11:00~18:00 น.)
สมัครภายใน
6 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
สนามบินเชียงใหม่
รายละเอียด
สามารถรับและคืนเครื่องได้ที่ร้าน Noi Mobile อยู่ฝั่งประตูผู้โดยสารขาออก ประตู 2

เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 23.00 น.
TEL:062-310 2506
Chiangmai International Airport(Noi Mobile) map

Chiangmai International Airport Map

สาขาเชียงใหม่
รายละเอียด
Star Avenue 3 Viva Terrace
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

<เวลาทำการ>บริการตลอด 365 วัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 19:00 น.
<TEL>เบอร์มือถือ:094-609-1666/ 099-140-9900
Chiangmai branch map

Chiangmai branch map

STEP4 การใช้บริการที่จุดหมายระหว่างเดินทาง

ลูกค้าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน SAMURAI WiFi router ได้ที่จุดหมาย

เราแนะนำแพคเกจประกันเครื่อง เพื่อความอุ่นใจเมื่อเครื่องbreakdown or damage.

แพคเกจประกันเครื่อง สามารถเลือกสมัครเพื่อคุ้มครองคุณ 50% จากค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ประมาณ 82% ของลูกค้าเลือกสมัคร

กรุณาติดต่อบริการลูกค้าฝ่ายเทคนิค
บริเวณพื้นที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B1
ทางเชื่อมรถไฟฟ้า Airport Link
สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่าง
Samurai WiFi : 094-794-7722/094-497-4721

สามารถส่งเครื่องคืนเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยตรง
บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าโดยโทรตามหมายเลข
ที่ได้ระบุไว้

STEP5 การคืนเครื่องภายหลังกลับถึงไทย

การคืนเครื่องสามารถให้ Messenger ไปรับถึงบ้านท่าน หรือคืนเครื่องได้ตามบูสต่างๆในตารางข้างบนได้เลยค่ะ

ที่อยู่ไปรษณีย์:
BANGKOK SAMURAI CO.,LTD.
73/7 Soi Ruamrudee Lumpini Patumwan Bangkok 10330 TEL: 02-491-0000

วิธีเลือกชำระค่าบริการ


ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง E-mail: info@bs-mobile.jp หรือ โทร 02-491-0000 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย