• 1. ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล1
  • 2. ข้อมูลการใช้บริการข้อมูล2
  • 3. ยืนยันการสมัครใช้บริการตรวจสอบ
  • 4. สมัครใช้บริการเสร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้น
ประเทศปลายทาง
(Destination)
ค่าใช้บริการต่อวัน
(Fee per day)
รายละเอียดสินค้า
(Product description)
จำวน
(Unit)
1.
THB
2.
THB
3.
THB
4.
THB
5.
THB
6.
THB
7.
THB

ข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Information)

ชื่อ บริษัท(Company name)
TAX ID
ชื่อ(First name)
นามสกุล(Last name)
เพศ(Sex)
วัน เดือน ปีเกิด(Birthday)
   
สัญชาติ(Nationality)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(ID/Passport No.)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Cell Phone Number)  
 -  -
หมายเลขโทรศัพท์(Telphone Number)  
 -  -
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(Address of Receipt)
อีเมล(E-Mail Address)
จำนวนที่ต้องการ (เครื่อง)(Required number)
การจัดส่งสินค้า (Delivery Detail)

สถานที่ต้องการรับสินค้า(Address of delivery)

    
    
  
  
  
วันที่เดินทางออกจากไทย(Departure date)
    
วันที่เดินทางกลับถึงไทย(Arrival date)
    
การคืนสินค้า(Return)

ที่อยู่ที่ต้องการคืนสินค้า(Address of Return)

    
    
  
  
  
  
แพ็กเกจเสริม(Option)

แพ็กเกจประกันสินค้า(Product Insurance)

แบตเตอรี่สำรอง(Spare battery)

วิธีการชำระเงินบัตรเครดิต(Credit Card)
วิธีการชำระเงินบัตรเครดิต(Credit Card)
รหัสส่วนลด(Spacial discount code)

รายละเอียด(Quotation)

จำนวนวันที่ใช้บริการ Rental Day's Number days
ค่าใช้บริการ Rental Fee THB
จำนวนส่วนลดพิเศษ Discount Amount THB
แพ็คเกจประกันสินค้า Insurance Fee THB
แบตเตอรี่สำรอง Battery Fee THB
จำนวนที่ต้องการ Unit unit
ค่าใช้บริการก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Taxed Net Fee THB
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7% THB
รวมค่าใช้บริการทั้งสิ้น Grand Total Fee THB

โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายในกรณีช้งานในหลายประเทศ

อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์นี้ ได้ทำการจองวันเดินทางเดียวกันนี้ไว้เเล้ว
เลขการจอง: 900003,900004,900013

※มีลูกค้าจำนวนมาก ที่ทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไม่สำเร็จ ในกรณีต้องการดำเนินการชำระผ่านบัตรเครดิตอีกครั้ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

Tel: 02-491-0000
Email: info@bs-mobile.jp

ต้องการลงทะเบียนต่อหรือไม่?