ค่าบริการสำหรับเช่า 4G Pocket WiFi

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

ตารางต่อไปนี้เป็นราคาสำหรับ Pocket WiFi ญี่ปุ่น เท่านั้น ประเทศอื่นนอกจากนี้กรุณาโทรเข้ามาติดต่อสอบถามค่ะ

ค่าบริการในการใช้งาน Asia Promotion : 150 บาทต่อวัน
※สำหรับการเดินทางระยะยาวหรือโปรโมชั่นของประเทศต่างๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าปรับ 400บาท/วัน (ค่าปรับจะเริ่มหลังจากเกิดกำหนดคืนเครื่องในวันที่ 2)

■วิธีคำนวณราคาเช่าPocket WiFi ญี่ปุ่น■

4วัน × 180บาท = 720บาท (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้ว)


แพคเกจเสริม ราคาปกติ(ต่อวัน) ราคาที่เพิ่มต่อวัน หมายเหตุ
ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยแบตเตอรี่สำรอง 50THB 50THB  
แพคเกจประกันเครื่อง 50THB 50THB แพคเกจประกันเครื่อง ป้องกันจากค่าเสียหายกรณีแตกหัก เสีย/หาย โดนน้ำ หรือตกน้ำ ค่าเสียหายจะได้รับการยกเว้น 50% (บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถนำเครื่องมาคืนได้ เช่น ถูกขโมย หรือ สูญหาย)
ดูรายละเอียดของค่าเสียหาย

อธิบายรายละเอียดแบตเตอรี่สำรองพลังงานสูง

แม้ว่า SAMURAI 4G pocket WiFi จะรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ โมง (กรณีเชื่อมต่อ WiFi ) ในกรณีที่ต้องการใช้งานนานกว่านั้น เช่น

การประชุมที่ใช้เวลานานๆ หรือต้องเดินทางออกข้างนอกนานๆ นอกจากนี้

แบตเตอรี่สำรองพลังงานสูงยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น มือถือ smartphone แท๊ปเลต สามารถทดลองใช้ได้ทันที

SAMURAI 4G pocket WiFi แบบพกพา

ตารางค่าบริการแต่ละประเภท

  ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการจัดส่งและรับคืน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี
ค่าบริการจัดส่งภายในเขตกรุงเทพ ฟรี
ค่าบริการรับและคืน ณ เคาเตอร์บริการที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ฟรี
ค่าบริการใช้งานเพิ่ม ฟรี (คิดเฉพาะวันที่ใช้งานเพิ่มเติม)
บริการจัดส่งในประเทศญี่ปุ่นสำหรับการเปลี่ยนเครื่องใหม่หากเกิดการชำรุดเสียหาย ฟรี

ค่าปรับกรณีสินค้าพัง เสียหาย สูญหาย

 

ค่าเสียหายกรณีสมัคร Package

ค่าเสียหายกรณีไม่สมัคร Package

  ความเสียหายกรณีสูญหาย/โดนน้ำ/แตกหรือร้าว

ความเสียหายกรณีสูญหาย/โดนน้ำ/แตกหรือร้าว

ตัวเครื่อง Pocket Wifi

2,500THB 5,000THB

ซิมการ์ด

400THB 800THB

ปลั๊กสำหรับชาร์ต+สายUSB/ต่อชิ้น

100THB 200THB

ฝาหลังเครื่องPocket WiFi

200THB 400THB

กระเป๋าใส่อุปกรณ์

200THB 400THB

ตัวเครื่องแบตเตอรี่สำรอง

1,000THB 2,000THB

※หมายเหตุ : ค่าเสียหายกรณีสมัครแพ็คเกจประกันสินค้า ในอัตรา 0 บาท ต้องเป็นความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเจตนา ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
※「SAMURAI POWER BANK」・・・แบตเตอรี่สำรองพลังงานสูง
    แบตเตอรี่สำรองพลังงานสูง สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น POCKET WiFi มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เป็นต้น

ข้อควรระวังอื่นๆ ในการใช้บริการ

 • BS MOBILE SAMURAI WiFi ได้ยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น
  ท่านสามารถทำการตรวจสอบพื้นที่การใช้งานหรือการให้บริการต่างๆ
  เหมาะสมต่อการใช้งานของอุปกรณ์ที่ลูกค้านำไปใช้งานหรือไม่
 • กรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว แจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนเดินทางมากกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ
 • กรุณาตรวจสอบ*ข้อกำหนดการใช้งาน*
 • Fair Usage Policy(นโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งานดาต้าอย่างเหมาะสม)
  การให้บริการอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลของทางบริษัท「SAMURAIWiFi」「GlobalWiFi」「MUAY THAI WiFi」เป็นระบบราคาที่กำหนดตามมาตรฐานและใช้บริการเครื่อข่ายท้องถิ่นโดยตรงทำให้สามารถให้บริการปริมาณข้อมูลการสื่อสารด้วยความเร็วเหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไปแต่จากมุมมองการใช้คลื่นสัญญาณด้วยความยุติธรรมหรือรักษาคุณภาพเน็ตเวิร์คให้คงอยู่จึงมีการจำกัดปริมาณการใช้งานโดยเฉพาะUserที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารในปริมาณสูงในช่วงระยะเวลาสั้น อาจทำให้บริษัทเครือข่ายการสื่อสารจากทั้งในและนอกประเทศที่ให้บริการมีการจำกัดการใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทได้ หรือความไวในการสื่อสารลดลงจากเหตุผลข้างต้น ถ้าเกิดมีการจำกัดการสื่อสารในระหว่างที่นำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ จึงรบกวนกรุณาใช้ปริมาณที่พอเหมาะในการดูภาพเคลื่อนไหว,การสื่อสารผ่านเน็ต,การโหลดไฟล์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ กรณีถ้าเกิดการจำกัดการใช้งานจริงจำเป็นต้องคิดค่าบริการในระหว่างที่ท่านนำเครื่องไปใช้งาน
 • (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
  1. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่ารวมถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปรารถณาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ทำการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทแนะนำและอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  2. กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทในระหว่างที่กำลังใช้งาน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและให้ผู้ใช้งานทำการชำระค่าใช้ บริการที่เกิดขึ้นจริง
  3. กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งมาและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่องหลังจากได้ทำการรับเครื่องคืนกลับมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง
  4. กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ทำให้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการ ใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสารและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี
  5. ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทในเรื่องการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งานทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนดโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสียหายที เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
  6. เงื่อนไขการคืนเงิน
   - ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการแจ้งเข้ามาทางบริษัทฯว่าใช้งานไม่ได้ ถึงแม้จะเป็นความบกพร่องจากตัวเครื่อง หรือของทางบริษัทฯเองก็ตาม
   - ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้าทำการจัดซื้อ จัดหามาโดยไม่มีการติดต่อ หรือคำยินยอมจากทางบริษัทฯ
   ※การดำเนินการคืนเงินนั้น ทางบริษัทฯจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานกับทางผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาจใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 1 เดือน