Pocket WiFi จ่ายที่ไทย ก็ใช้ที่ญี่ปุ่นได,อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง,ในราคาคุ้มสุดๆ, จัดส่งในกรุงเทพภายในวันเดียวกัน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

กรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อCall Center 02-632-9176
ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลกรุณาคลิกที่นี่
ครั้งต่อไป เพียงแค่กรอกอีเมล์และรหัสตามที่ระบุข้างล่าง
อีเมลล์:
รหัสผ่าน:
อีเมลล์(Mail Address)必須
รูปแบบการสมัครใช้บริการ(Contract type)必須 องค์กร   บุคคล  
รูปแบบการท่องเที่ยว
(How to Travel in Japan)必須
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง   ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์  
เลือกวิธีการชำระเงิน(payment person)必須 ชำระเงินสดในวันจัดส่งสินค้า    โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารก่อนจัดส่งสินค้า    Credit Card หรือ Debit Card(VISA, MasterCard)    Counter Payment Service   
การชำระเงินของ บริษัท(payment company)必須 ชำระเงินสดในวันจัดส่งสินค้า    ฉันต้องจ่ายเงินก่อนหน้านี้ในการโอนเงิน    Credit Card หรือ Debit Card(VISA, MasterCard)    ชำระเงินสดในภายหลัง (เครดิต 14 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า)    โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในภายหลัง (เครดิต 14 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า)    Counter Payment Service   
TAX ID
ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน(Full name)(Thai)必須
กรุณากรอกตัวอักษรภาษาไทย
First name-Last name(EN) 必須
กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เพศ(Sex)必須 ชาย   หญิง
วันเดือนปีเกิด(Birthday)必須    
สัญชาติ(Nationality)必須
ชื่อองค์กร (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในนามองค์กรเท่านั้น)(Company name)必須
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(Address of Receipt)
※must be written by English (EN) 必須
เลขที่(address number)
ตัวอย่าง : 942/140
อาคาร(building name)
ตัวอย่าง : Charn Issara Tower, 7th Floor
ถนน(town or street)
ตัวอย่าง : Rama4 Rd.
ตำบล/อำเภอ(city/county)
ตัวอย่าง : Suriyawongse, Bangrak
จังหวัด(prefecture)
ตัวอย่าง : Bangkok
รหัสไปรษณีย์(postal code)
ตัวอย่าง : 10500
(กรณีสมัครใช้บริการในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Same Address)必須 ที่อยู่จัดส่งและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จแตกต่างกัน   ที่อยู่จัดส่งและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จที่เดียวกัน  
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า(Address of delivery)必須
เลขที่(address number)
ตัวอย่าง : 942/140
อาคาร(building name)
ตัวอย่าง : อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์
ถนน(town or street)
ตัวอย่าง : ถนนพระราม 4
ตำบล/อำเภอ(city/county)
ตัวอย่าง : แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัด(prefecture)
ตัวอย่าง : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์(postal code)
ตัวอย่าง : 10500
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ(Mobile Phone)必須  -   - 
หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือออฟฟิส(Land Line)  -   - 
วันที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure date)必須
เวลาที่เดินทางออกจากประเทศ(Departure time)必須     
เที่ยวบิน(Departure Flight)必須
กรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อCall Center 02-632-9176
จำนวนครั้งที่เดินทางไปญี่ปุ่น
(The number of visit to japan)必須
 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
(Purpose of your visit)必須
ท่องเที่ยว    ธุรกิจ   ศึกษาต่อ    อื่นๆ
กรุณาระบุ必須
เมืองที่เดินทางไป(Destination)必須  ยังไม่แน่ใจ(Not sure yet)
กรุณาระบุสถานที่ที่เดินทางไป (ด้วยภาษาอังกฤษ) เพื่อความสะดวกในการเลือกตัวเครื่องที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ตัวอย่าง(Example) : Tokyo Osaka Kyoto Nara
กรณีเดินทางไปประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อCall Center 02-632-9176
สถานที่ที่เดินทางไป(Plans spots)
เลือกได้มากกว่า 1 รายการ
(Yamanashi)
     Kawaguchiko   Fuji 
(Tochigi)
     Nikko 
(Hokkaido)
     Biei   Furano   Otaru   Hakodate 
     Kushiro   Akanko   Sounkyo   Mashuko 
     Nemuro   Shiretoko   Erimo   Asahikawa 
(Aomori)
     Towadako 
(Ibaraki)
     Hitachi Seaside Park 
(Gifu)
     Takayama   Shirakawago 
(Kyoto)
     Arashiyama   Fushimi Inarai 
     Kinkakuji   Kiyomizu 
(Nara)
     Todaiji 
(Hiroshima)
     Miyajima 
(Hyogo)
     Kobe   Himeji Castle 
(Shikoku)
     Shimanto River 
(Kyushu)
     Yufuin   Beppu 
     Aso   Huis ten bosch 
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival date)必須
เวลาที่เดินทางกลับถึงประเทศ(Arrival time)必須     
เที่ยวบิน(Arrival Flight)必須
รูปแบบการรับสินค้า(Delevery location)必須  ★สนามบินสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport(แนะนำ)★  
 ★ท่าอากาศยานดอนเมือง Don Mueang Airport(แนะนำ)★  
 ★ออฟฟิส BS-Mobile (แนะนำ)★  
 ★ในเขตกรุงเทพฯ (แนะนำ)★  
โดยปกติการจัดส่งสินค้า จะจัดส่งก่อนเดินทาง 1 วัน
วันที่ต้องการรับสินค้า(Delivery date)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須
เวลา(Delivery time)必須   
เวลา(Delivery time)必須   
รูปแบบการคืนสินค้า(Return location)必須  ★สนามบินสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport★  
 ★ท่าอากาศยานดอนเมือง Don Mueang Airport★  
 ★ออฟฟิส BS-Mobile (แนะนำ)★  
 ★ในเขตกรุงเทพฯ (แนะนำ)★  
โดยปกติการคืนสินค้า จะคืนหลังเดินทางกลับ 1 วัน
วันที่ต้องการคืนสินค้า(Return date)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須
เวลา(Return time)必須   
เวลา(Return time)必須   
จำนวนที่ต้องการ (เครื่อง)(Required number)必須
กรุณากรอกตัวเลข
ชนิด Wifi(Wifi Type)必須
ประเภทเครื่อง
Pocket Wifi
วันใช้งานที่
1-7
วันใช้งานที่
8 เป็นต้นไป
รายละเอียดสินค้า
SANTOURYU 280
THB/DAY
100
THB/DAY
แพ็คเกจประกันสินค้า(Insurance)必須 ไม่สมัคร   สมัคร
แบตเตอรี่สํารอง(Spare battery)必須 ไม่สมัคร   สมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม(Remarks)
รหัสส่วนลดพิเศษ(Spacial discount code)
กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลข
・กรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว แจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการก่อนเดินทางมากกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ
Fair Usage Policy(นโยบายสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งานดาต้าอย่างเหมาะสม)
การให้บริการอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลของทาง 「SAMURAI WiFi」และ「Global WiFi」 เป็นระบบราคาที่กำหนดตามมาตรฐานและใช้บริการเครื่อข่ายท้องถิ่นโดยตรงทำให้ สามารถให้บริการปริมาณข้อมูลการสื่อสารด้วยความไวเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป แต่จากมุมมองการใช้คลื่นสัญญาณด้วยความยุติธรรมหรือรักษา คุณภาพเน็ตเวิร์คให้คงอยู่จึงมีการจำกัดปริมาณการใช้โดยเฉพาะ Userที่ใช้เชื่อมข้อมูลสื่อสารปริมาณที่เยอะในช่วงระยะเวลาสั้น โดยบริษัทการสื่อสารจากทั้งในและนอกประเทศ ทำให้การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทไม่สามารถเชื่อมได้หรือ ความไวในการสื่อสารลดลง จากเหตุผลข้างต้น ถ้าเกิดมีการจำกัดการสื่อสารในระหว่างที่นำไปใช้งานทำให้ไม่สามารถกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ จึงกรุณาใช้ปริมาณที่ พอเหมาะในการดูภาพเคลื่อนไหว,การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต,การดาวน์โหลดไฟล์ ปริมาณเยอะหรือเล่นเกมส์ออนไลน์ กรณีถ้าเกิดการจำกัดการใช้งานจริง จำเป็นต้องคิดค่าบริการในระหว่างที่นำเครื่องไปใช้งาน
(ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
1. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่ารวมถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปราณนาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ทำการ เชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทแนะนำและอาจมีการเรียกเก็บค่า ใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทในระหว่างที่กำลังใช้งานทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆและให้ผู้ใช้งานทำการชำระค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง
3.กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งมาและทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่องหลังจากได้ทำการรับเครื่องคืนกลับมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆและให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง
4.กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ทำให้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสารและทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี
5.ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทในเรื่องการให้บริการทำให้ลูกค้าไม่ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งานทางบริษัทจะทำการชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนดโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสียหายที่เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

หากตรวจสอบข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยและ กรุณากดยืนยันสมัครใช้บริการ
จากนั้นจะมีอีเมลล์ตอบอัตโนมัติเพื่อยืนยันการสมัคร